اطلاعات تور بالی ویژه مرداد 98
مقصد بالی
ایرلاین ماهان
مدت اقامت 8 روز و 7 شب
کد تور 25
مدارک اصل پاسپورت،کپی شناسامه،کارت ملی،تمکن مالی به لاتین 10 میلیون

قیمت تور بالی ویژه مرداد 98

هتل آماریس لگین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 220 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 320 دلار
قیمت 3 تخت 7,600,000 تومان + 200 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان + 165 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 130 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناس ما خانم تعالی در تماس باشید

هتل وایت رز

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 280 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 420 دلار
قیمت 3 تخت 7,600,000 تومان + 270 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان + 240 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 180 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما خانم تعالی در تماس باشید.شماره تماس:02188747460

هتل کوتا پارادایسو

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 370 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 610 دلار
قیمت 3 تخت 7,600,000 تومان + 360 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان + 355 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 210 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناس ما خانم تعالی در تماس باشید.شماره تماس:02188747460

هتل پلانگی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 430 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 740 دلار
قیمت 3 تخت 7,600,000 تومان + 420 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان + 400 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 170 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما خانم تعالی در تماس باشید.شماره تماس:02188747460

هتل آنوایا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: ندارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 470 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 760 دلار
قیمت 3 تخت 7,600,000 تومان + 460 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 195 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما خانم تعالی در تماس باشید.شماره تماس:02188747460

هتل هاردراک

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 495 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 890 دلار
قیمت 3 تخت 7,600,000 تومان + 480 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان + 370 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 190 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما خانم تعالی در تماس باشید.شماره تماس:02188747460

هتل گرند بالی

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 360 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 580 دلار
قیمت 3 تخت 7,600,000 تومان + 350 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان + 320 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 200 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناس ما خانم تعالی در تماس باشید.شماره تماس:02188747460

هتل گرند میراژ

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 455 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 780 دلار
قیمت 3 تخت 7,600,000 تومان + 440 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان + 390 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 210 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناس ما خانم تعالی در تماس باشید.شماره تماس:02188747460

هتل آیودیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 470 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 790 دلار
قیمت 3 تخت 7,600,000 تومان + 450 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان + 430 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 205 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناس ما خانم تعالی در تماس باشید.شماره تماس:02188747460

هتل ملیا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 510 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 890 دلار
قیمت 3 تخت 760,000 تومان + 480 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان + 430 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 210 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناس ما خانم تعالی در تماس باشید.شماره تماس:02188747460

هتل هیلتون

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 610 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 1,090 دلار
قیمت 3 تخت 7,600,000 تومان + 590 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان + 490 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 210 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما خانم تعالی در تماس باشید.شماره تماس:02188747460

هتل گرند حیات

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 595 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 1,020 دلار
قیمت 3 تخت 7,600,000 تومان + 570 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان + 480 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 210 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناس ما خانم تعالی در تماس باشید.شماره تماس:02188747460

هتل سافیتل

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 690 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 2,000 دلار
قیمت 3 تخت 7,600,000 تومان + 670 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان + 460 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 250 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.شماره تماس:02188747460

هتل آیانا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 1,250 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 2,460 دلار
قیمت 3 تخت 7,600,000 تومان + 1,235 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان + 330 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 220 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما خانم تعالی در تماس باشید.شماره تماس:02188747460

هتل ریمبا

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 1,160 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 1,980 دلار
قیمت 3 تخت 7,600,000 تومان + 1,140 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان + 430 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 215 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناس ما خانم تعالی در تماس باشید.شماره تماس:02188747460

هتل لمردین

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 580 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 980 دلار
قیمت 3 تخت 7,600,000 تومان + 570 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان + 500 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 230 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما خانم تعالی در تماس باشید.شماره تماس:02188747460

هتل اینترکونتینتال

استقبال فرودگاهی : دارد

صبحانه: دارد

ناهار: ندارد

شام: ندارد

قیمت 2 تخت 7,600,000 تومان + 720 دلار
قیمت 1 تخت 7,600,000 تومان + 840 دلار
قیمت 3 تخت 7,600,000 تومان + 690 دلار + 0 یورو
قیمت کودک با تخت 5,600,000 تومان + 670 دلار
قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان + 230 دلار
قیمت نوزاد 2,650,000 تومان + 50 دلار
توضیحات تورهای خاص و لاکچری را با سیران گشت تجربه کنید.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناس ما خانم تعالی در تماس باشید.شماره تماس:02188747460

تور بالی ویژه مرداد ماه 98

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان،پرواز داخلی از کوالامپور به دمپاسا،7 شب اقامت در هتل کلاس های پروازی قیمت پرواز تغییر می کند بنابراین تاریخ ها را با کارشناسان ما چک کنیدبا صبحانه،ترانسفر فرودگاهی،بیمه مسافرتی،لیدر فارسی زبان،گشت شهری با نهار،بن تخفیف رستورن ایرانی پاسارگاد

نرخ پرواز ماهان و پرواز داخلی روی پایین ترین نرخ محاسبه شده 6،600 تومان محاسبه شده است

 

ویزای اندونزی

مدارک لازم جهت ویزای اندونزی

اصل پاسپورت،کپی شناسامه صفحه اول و دوم،کپی کارت ملی،دو قطعه عکس، تمکن مالی 10 میلیون تومان برای هر نفر

زمان لازم جهت ویزای عادی و توریستی اندونزی

هفت روز کاری با در نظر گرفتن تعطیلات سفارت ،البته برای مسافرانی که می خواهند زودتر به بالی سفر کنند ویزای فوری بالی یک وزه صادر می شود

ویزای توریستی اندونزی،ویای تحصیلی،ویزای یک ساله اندونزی با دعوت نامه نیز انجام می شود

 

اطلاعات گردشگری مناطق توریستی بالی

  منطقه ابود که به دور از هیاهوی جزیره و دارای بافتی بکر و جنگلی و اقامتی به دور از سر و صدا و آرامش را در این منطقه با اقامت در هتل های فوق العاده می توانید داشته باشید.

 منطقه کوتا که در جنوب جزیره قرار گرفته است که زنده ترین منطقه اندونزی است که زنده ترین منطقه بالی است و تمامی کلوب های شبانه،مراکز خرید،رستوران ها در این منطقه قرار گرفته است،البته این منطقه بافت شهری و ساحلی دارد ولی فاقد ساحل اختصاصی و شلوغ است 

منطقه نوسادوعا که بسیار تمیزتر و زیباتر و لوکس تر از کوتا است هتل ها دارای ساحل اختصاصی و کلوب های شبانه در این منطقه وجود ندارد

این امکان برای مسافران وجود داد که در طول اقامت در بالی در هر 3 منطقه اقامت دشته باشند.

 

فرودگاه دمپاسا بالی

این فرودگاه بین المللی در 8 مایلی غرب  دمپاسا قار گرفته است.که دای امکانات وق العاه ای برای مسافران است،مرکز خرید،کافی شلپ،رستوران،صرافی،اداره پست،اجاره ماشین،موتور، و مسافرانی که مقصد سفر بعدی از دمپاسا را دارند  می توانند بدون خروج از فرودگاه زمان خود را در فرودگاه سپری کنند.

بالی جزیزه خدایان داای هتل های لوکس و ساحلیی،تفریحات هیجن انگیز دریایی،تفریحات شبانه،مناظر فوق العاده،پارک آبی بسیار میج با تفریحات فوق العاده و ارزان،رفتینگ مهیج،معبدهای زیبا،باغ وحش،و به طور کلی سفری مهیج را در این جزیره سپری کنید.

 

آژانس مسافرتی سیران گشت مجری مجری و کارگزار تخصی تورهای جنوب شرق آسیا و تورهای لوکس،تورهای ویژه ماه عسل،تورهای ویژه فستیوال های بین المللی با بالاترین سطح خدمات می باشد.

 

در صورت درخواست پرواز قطر و امارات با کارشناسان ما در ارتباط باشید.با توجه به 5* بودن پرواز قطر و اینکه دو سال متوالی به عنوان ایرلاین برتر شناخته شده است،و طولانی بودن مسافت پروازی پیشنهاد کارشناسان ما پرواز قطر و امارات هست با توجه به نوع سرویس و خدمات متنوعی که به مسافران میدهند و از امتیازات ویژه در سفرهای بعدی برخوردار می شوید.

 

 

برای اطلاعات بیشتر به کانال گردشگری ما مراجعه کنید

HTTPS://T.ME/SEIRANTOURS

 

 

 

تور بالی

مجری مستقیم تور بالی

تور بالی نوروز 99