هتل های پاتایا

سیام بای شور

سیام بای شور

ولکام ورلد بیچ

ولکام ورلد بیچ

گاردن کلیف

گاردن کلیف

سنترا  گرند فراتامناک

سنترا گرند فراتامناک

آوانی ریسورت

آوانی ریسورت

کاپ دارا

کاپ دارا

دوسیتی تانی

دوسیتی تانی

سنترا گرند میریج

سنترا گرند میریج

رویال کلیف

رویال کلیف

اینترکانتیننتال

اینترکانتیننتال

آماری ارکید تاور

آماری ارکید تاور

مرا مار هتل

مرا مار هتل

سنترا گرند فراتامانک پاتایا

سنترا گرند فراتامانک پاتایا

مونپیک سیام هتل پاتایا

مونپیک سیام هتل پاتایا

باراکودا پاتایا

باراکودا پاتایا

وراندا ریزورت پاتایا

وراندا ریزورت پاتایا

آوانی پاتایا ریزورت اند اسپا

آوانی پاتایا ریزورت اند اسپا

راویندرا بیچ ریزورت اند اسپا

راویندرا بیچ ریزورت اند اسپا

کاپ دارا ریزورت

کاپ دارا ریزورت

پاتایا سی سند سان ریزورت

پاتایا سی سند سان ریزورت

ویو هتل پاتایا

ویو هتل پاتایا

سنترا اونیو

سنترا اونیو

سان سیتی

سان سیتی

سنترا نوا

سنترا نوا

فایرتکس اسپورت کلاب

فایرتکس اسپورت کلاب

سیتروس پارک

سیتروس پارک

گرند سی ویو

گرند سی ویو

ای وان رویال کروز

ای وان رویال کروز

پاتایا سی ویو

پاتایا سی ویو

نوا پلاتینیوم

نوا پلاتینیوم

کورت یارد ماریوت

کورت یارد ماریوت

امپریال

امپریال

سنترا پاتایا

سنترا پاتایا

لانگ بیچ

لانگ بیچ

دی واری جومتین

دی واری جومتین

آیا بیوتیک

آیا بیوتیک

مرکوری اوشن

مرکوری اوشن

آماری گاردن

آماری گاردن

هالیدی این

هالیدی این

ایارا گرند

ایارا گرند

نووا گلد

نووا گلد

وورابوری د ریتز ریزورت اند اسپا

وورابوری د ریتز ریزورت اند اسپا

گراند بلا

گراند بلا

دی واری جومتین بیچ پاتایا

دی واری جومتین بیچ پاتایا

آماری نووا سویتس

آماری نووا سویتس

فور سیزون پالاس

فور سیزون پالاس

چولچان پاتایا ریزونت

چولچان پاتایا ریزونت

آدلفیا پاتایا

آدلفیا پاتایا

امپریال پاتایا هتل

امپریال پاتایا هتل

ام پی رزیدنس

ام پی رزیدنس

یس بوتیک

یس بوتیک

پیادا رزیدنس

پیادا رزیدنس

سان ریزورت

سان ریزورت

سیوالای سیتی

سیوالای سیتی

پاتایا هیل ریسورت

پاتایا هیل ریسورت

ولکام پلازا

ولکام پلازا

ای وان استار

ای وان استار

سانشاین هیپ

سانشاین هیپ

گلدن بیچ

گلدن بیچ

د سان اکس کلاسیو

د سان اکس کلاسیو

مارک لند

مارک لند

 ایبیس پاتایا

ایبیس پاتایا

مانیتا بوتیکو

مانیتا بوتیکو

ال کی لجند

ال کی لجند

نووا پارک سرویس اپارتمنت

نووا پارک سرویس اپارتمنت

نتا ریزورت پاتایا

نتا ریزورت پاتایا

وونگامات پریویسی ریزیدنس

وونگامات پریویسی ریزیدنس

گلدن سیا پاتایا

گلدن سیا پاتایا

ایستینی پالاک هتل

ایستینی پالاک هتل

لوما ریزورت اند اسپا

لوما ریزورت اند اسپا

 ساواسدی سی ویو

ساواسدی سی ویو

جومتین تانی

جومتین تانی

رد پلانت پاتایا

رد پلانت پاتایا