جاذبه های گردشگری پاتایا

مینی سیام

مینی سیام

موزه ریپلی

موزه ریپلی

ساحل جومتین

ساحل جومتین

دهکده فیل ها

دهکده فیل ها

دنیای زیر آب

دنیای زیر آب

خانه مقدس حقیقیت

خانه مقدس حقیقیت

جزیره مرجانی

جزیره مرجانی

پارک سنگ های چند میلیون ساله

پارک سنگ های چند میلیون ساله

باغ وحش ببرها

باغ وحش ببرها

باغ استوایی نانگ نوچ

باغ استوایی نانگ نوچ