جاذبه های گردشگری پوکت

معبد چالونگ

معبد چالونگ

کشتی های کرویز

کشتی های کرویز

قایق رانی روی دریای فانگ نگا بای

قایق رانی روی دریای فانگ نگا بای

سواحل پوکت

سواحل پوکت

جزیره پی پی

جزیره پی پی

تور جنگلی

تور جنگلی

پارک فانتاسی

پارک فانتاسی

باغ وحش مو تری سئو پارلایی

باغ وحش مو تری سئو پارلایی

باغ پروانه ها و دنیای حشرات

باغ پروانه ها و دنیای حشرات

آکواریوم پوکت

آکواریوم پوکت