غار کارده (kardeh Cave)

غار کارده
اطلاعات جاذبه گردشگری غار کارده
شهر مشهد
وب سایت
آدرس فارسی مشهد - ایران
آدرس انگلیسی Mashhad ،kardeh Cave

توضیحات غار کارده مشهد

روستای کارده 48 کیلومتر با شمال مشهد فاصله دارد. در این روستا یک غار به طول 3 کیلومتر قرار دارد که جمع زیادی از گردشگران را به سمت خود جذب می کند. این غار در دره آل قرار دارد و دو غار در دو سمت دره واقع شده است. غاری که در سمت شرقی دره قرار دارد به غار اسکلات و به غار غربی «غار کارده» گفته می شود. در دهانه این غار یک شکاف سنگی بزرگ قرار دارد که یک تا 3 متر عرض و 100 متر طول دارد. غار کارده یک پرتگاه خطرناک دارد و به همین دلیل کوهنوردان باید زمان عبور از این غار ها دقت زیادی داشته باشند. ضمن اینکه غار فرعی های زیادی هم دارد.