کانال آب بز دغان (Weather Channel goats Dghan)

کانال آب بز دغان
اطلاعات جاذبه گردشگری
شهر استانبول
وب سایت Website
آدرس فارسی استانبول - ترکیه
آدرس انگلیسی Turkey Istanbul

توضیحات

از دیگر مکان های دیدنی شهر استانبول باید به کانال آب بز دغان اشاره کرد که مربوط به زمان امپراطوری تئود و سیوس دوم می باشد و در قرن پنج میلادی در سال 368 میلادی ساخته شده است. این مکان در زمان امپراتوری روم شرقی و دوره عثمانی ها به عنوان منبع تامین آب کاخ سلاطین محسوب ی شد. البته در حال حاضر قسمت هایی از کانال به عنوان بزرگراه است که در قسمت قدیمی شهر قرار دارد. دیوارهای کانال 7 متر طول دارند و در امتداد دریای مرمره قرار دارند.در سالهای اخیر دیوارهای کانال بازسازی شد. دیوارهای کانال سنگی و محکم هستند و در لیست میراث فرهنگی شهر استانبول به ثبت رسیده است.

02188759284 02188747445
Real Time Analytics